Soal osn ipa smp tingkat kabupaten materi Kelangsungan Hidup Organisme

soal osn ipa smp tingkat kabupaten materi Kelangsungan Hidup Organisme

SOAL IPA Kls 9 soal osn ipa smp tingkat kabupaten membahas materi Kelangsungan Hidup Organisme berikut kunci jawaban :


1. Berikut ini yang termasuk adaptasi morfologi adalah....

 a. Kulit akan menghasilkan lendir

b. Kerbau berkubang pada saat-saat tertentu

c. Enzim pada cacing dapat menghancurkan kayu

d. Kupu-kupu mempunyai tipe mulut pengisap.Pembahasan SOAL IPA Kls 9 soal osn ipa smp tingkat kabupaten :

Adaptasi morpologi adalah penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dalam adaptasi ini,terjadi penyesuaian bentuk organ tertentu yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Hal ini dilakukan makhluk hidup untuk kelangsungan jenisnya. Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian yang paling nyata terlihat dan mudah untuk dikenali sebagai contoh :

1. Bentuk paruh dan kaki burung beraneka ragam.

2. Serangga memiliki tipe mulut sesuai dengan cara mengambil makanan.

Jawaban : d

2. Contoh adapatsi fisiologi pada makhluk hidup adalah...

 a. bentuk paruh burung beraneka ragam.

b. kotoran unta kering dan urinnya kental.

c. warna tubuh bunglon berubah sesuai dengan warna lingkungannya.

d. bentuk kaki burung bermacam-macam sesuai dengan tempat hidupnya.

Pembahasan :

Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian funsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi tidak begitu terlihat karena menyangkut reaksi biokimia(metabolisme) yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya adalah..

1. Herbivor memiliki enzim selulosa yang berfungsi untuk mencerna senyawa selulosa (serat) pada makanan.

2. Teredo navalis dapt menghasilkan enzim selulosa yang berguna untuk mencerna kayu.


Jawaban : b


3. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan adalah...

 a. Paus muncul di permukaan laut

b. Burung elang berparuh tajam

c. Kaki itik berselaput

d. Rayap memiliki enzim untuk mencerna kayu.


Pembahasan :

Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Dalam adaptasi tingkah laku ini terjadi perubahan tingkah laku organisme untuk kelangsungan jenisnya. Contohnya adalah :

1. Rayap suka memakan kembali kulit kelupasannya.

2. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya.

3. Cecak dalam keadaan tertentu akan memutuskan ekornya.

4. Paus secara berkala muncul ke permukaan air.

Jawab : a


4. Adaptasi hewan terhadap lingkungan darat contohnya..

 a. Kulit dilindungi selaput tipis

b. Pada kulit terdapat kelenjar lendir.

c. Kulitnya tebal dan mempunyai lapisan zat tanduk.

d. Mempunyai tulang dan otot yang kuat.


Pembahasan :

Adaptasi hewan yang hidup di lingkungan darat dengan cara :

• Mempunyai kulit tebal,dilapisi oleh zat tanduk(protein keratin) dan timbunan lemak di bawah kulitnya.

• Mempunyai alat gerak berupa kaki dan tangan.

• Mempunyai kaki bertanduk untuk menggali lubang.

• Mempunyai telinga lebar yang berfungsi mendinginkan tubuh.


Jawab : c


5. Penyesuaian diriterhadap lingkungan air dipengaruhi faktor-faktor berikut, kecuali 

 a. Kadar oksigen b. Kadar garam

c. Kedalaman air d. Kelembaban udara


Pembahasan :

Cara penyesuaian diri hewan dan tumbuhan di dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ;

• Kadar garam ataumineral

• Kadar oksigen

• Kadar air

• Intensitas cahaya matahari.


Jawab : d


6. Terbentuknya spesias baru burung finch di kepulauan Galapagos dipengaruhi

Pembahasan :

Terbentuknya spesias baru burung finch di kepulauan Galapagos dipengaruhi oleh seleksi alam.Seleksi alam merupakan proses seleksi oleh alam terhadap organisme yang hidup di dalamnya. Seleksi alam merupakan salah satu faktor dari evolusi. Evolusi adalah proses perubahan organisme secara perlahan dalam jangka waktu yang lama.


Jawab : c


7. Tujuan perkembangbiakan pada makhluk hidup adalah....

 a. Menjaga kelestarian jenisnya

b. Mempertahankan sifat-sifat jenisnya

c. Memperoleh jenis makhluk hidup yang baru

d. Memelihara keturunannya dari hewan pemangsa.


Pembahasan ;

Perkembangbiakan merupakan peristiwa pembentukan individu baru yang dapat terjadi secara generatif . Tujuan perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Jika perkembangbiakannya lambat makhluk tersebut punah. Contoh hewan yang terancampunah yaitu badak bercula satu,jalak bali,gajah sumatera,komodo,harimau sumatera.

Jawaban ; a


8. Organisme yang dapat berkembangbiak secara tak kawin maupun kawin ditunjukkan oleh ..

 a. Cacing    c. Amoeba

b. Euglena  d. Hydra


Pembahasan ;

• Cacing bersifat hermaprodit tetapi tidak dapat mengadakan perkawinan sendiri karena tidak mempunyai saluran penghubung sel telur dan sperma.

• Euglena hanya berkembangbiak secara vegetatif berkembang yaitu denganmembela diri.

• Amoeba berkembangbiak secara vegetatif yaitu dengan membela diri.

• Hydra dapat berkembangbiak dengan generatif dengan membentuk gonad yang menghasilkan sperma dan sel telur.

Jawaban ; d

Demikianlah Pembahasan SOAL IPA Kls 9 soal osn ipa smp tingkat kabupaten materi Kelangsungan Hidup Organisme berikut kunci jawaban.